Współpraca dla Lekarzy

Kontakt: +48 505 519 547

Poradnia w Chorzowie poszukuje lekarzy różnych specjalizacji do współpracy. Możliwe różne formy współpracy, w tym wynagrodzenie dla lekarza od 60% – lekarz sam ustala stawkę dla pacjenta. Kontakt: +48 505 519 547

Ortopeda

Chirurg

Ginekolog

Endokrynolog

Kardiolog

Neurolog

Dermatolog