Nasz Zespół medyczny

DR WOJCIECH ŻAKIEWICZ

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Asystent w II Klinice Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Katowicach – Ochojcu. Doświadczenie zawodowe zdobywał uczestnicząc w licznych kursach, stażach i sympozjach. Zainteresowania: inwazyjne diagnozowanie i leczenie choroby wieńcowej, (koronarografia, angioplastyka wieńcowa), przezskórne leczenie chorób strukturalnych serca, (wad wrodzonych, wad zastawkowych), mało-inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca, (ablacja, implantacja kardiostymulatorów, kardiowerterów).

W poradni kardiologicznej zajmuje się leczeniem i diagnozowaniem pacjentów z bólem w klatce piersiowej, z dusznością, obrzękami kończyn dolnych, ograniczeniem tolerancji wysiłku, po omdleniu, z chorobą wieńcową i po zawale serca, z niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu, nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią oraz z miażdżycą.

DR ŁUKASZ ZIOŁA

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Pracuje w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie przy ul. Truchana 7, w licznych pracowniach USG (między innymi: w szpitalu GeoMedical w Katowicach, w poradni CenterMed w Katowicach).
Jako radiolog wykonuję większość badań USG, specjalizuję się w badaniach USG dzieci oraz w badaniach USG Doppler, w tym badaniem tętnic szyjnych i kręgowych oraz żył i tętnic kończyn dolnych.

DR BOGDAN CZARNECKI

Jestem lekarzem ginekologiem, specjalizującym się w leczeniu chorób kobiecych. Od 30 lat prowadzę własną praktykę gdzie kompleksowo zajmuję się przygotowaniem kobiet do macierzyństwa, prowadzeniem ciąży, oraz leczeniem kobiecych chorób.

Współpracuję ze Śląskim Instytutem Matki i Noworodka w Chorzowie który dysponuje nowoczesnymi oddziałami: ginekologicznym, położniczym oraz noworodkowym. Jestem dyrektorem medycznym Śląskiego Centrum Ginekologii Plastycznej i Estetycznej oferującego między innymi laserową terapię nietrzymania moczu.

Każdą pacjentkę traktuję indywidualnie, w zamian za życzliwą atmosferę i fachowe podejście od lat pacjentki darzą mnie zaufaniem zarówno oddając w moje ręce zdrowie swoje i przyszłych pociech jak również polecając moje usługi swoim bliskim.

LEK. PIOTR PAŹDZIORA

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie Rehabilitacji Neurologicznej.
Rezydent szóstego roku neurochirurgii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach Ligocie. Asystent dydaktyczny Kliniki Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W marcu 2023 pozytywnie ukończyłem egzamin specjalizacji z dziedziny Neurochirurgii. Jako operator wykonałem ponad 600 zabiegów neurochirurgicznych (dyskopatie szyjne, piersiowe i lędźwiowe, nowotwory mózgu i przysadki mózgowej, nowotwory kanału kręgowego, tętniaki wewnątrzczaszkowe). Uczestniczyłem w licznych kursach dotyczących przede wszystkim neuroonkologii, chorób kręgosłupa oraz wodogłowia, w trakcie których doskonaliłem swoje umiejętności pod okiem jednych z najlepszych neurochirurgów w Europie (Austria – Wiedeń, Finlandia – Tampere, Włochy – Neapol, Polska – Warszawa)Jestem współautorem artykułów naukowych dotyczących leczenia tętniaków mózgu. Wielokrotnie byłem prelegentem w trakcie zjazdów neurochirurgicznych m.in. podczas: Ogólnoświatowego Zjazdu Neurochirurgów AACNS 2022 w Jerozolimie,
Zjazdu Towarzystwa do spraw Wodogłowia w Poczdamie oraz
Polskiego Towarzystwo Neurochirurgów Kraków.

W ramach mojej pracy zajmuję się przede wszystkim leczeniem:

  • choroby Hakima (wodogłowie normotensyjne) oraz innych rodzajów wodogłowia (zabiegi endoskopowe, zastawki)
  • neuroonkologią (oponiaki, glejaki, zmiany przerzutowe) – wykonuję zabiegi otwarte, endoskopowe oraz z użyciem neuronawigacji.
  • chirurgią kręgosłupa (blokady, dyskopatia, stenozy, zabiegi otwarte oraz minimalnie inwazyjne, w tym stabilizację odcinka lędźwiowego i piersiowego).

Ostatnie trzy lata mojego rozwoju zawodowego poświęciłem nauce oraz wykonywaniu zabiegów w obrębie przysadki mózgowej z dostępu przez klinowego (przez nos) pod czujnym okiem Profesora Adama Rudnika.

DR N. MED. ANDRZEJ M. BULANDRA

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Specjalista chirurgii dziecięcej, adiunkt dydaktyczny Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Koordynator Centrum Urazowego dla Dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Specjalizuje się w kompleksowej diagnostyce i leczeniu urazów u dzieci, w tym oparzeń oraz ich następstw z zastosowaniem najnowocześniejszych metod terapeutycznych.
Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, The Pediatric Trauma Society, European Burns Association, The International Society for Burn Injuries.

DR N. MED. ANNA ZIOŁA

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Rezydentka chirurgii dziecięcej w Oddziale Chirurgii i Urologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. 

Na co dzień szczególnie zaangażowana w pracę z pacjentami po oparzeniach, ze zmianami naczyniowymi oraz bliznami przerosłymi i keloidami. Prowadzi program laseroterapii blizn i zmian naczyniowych w GCZD w Katowicach.

Ukończyła liczne kursy laseroterapii oraz leczenia blizn. Doświadczenie zdobywała w Oddziale Chirurgii Plastycznej oraz Oddziale Chirurgii Ogólnej w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz w Klinice Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członkini Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, European Burns Association, The International Society for Burn Injuries.

EWELINA BIAŁAS

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Współautorka publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach naukowych.
Od początku swojej pracy związana z fizjoterapią sportową – współpracowałam m.in. z kadrą narodową Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Polskiego Związku Koszykówki oraz kadrą kobiet do lat 19 Polskiego Związku Piłki Nożnej. W swojej pracy opieram się na metodach opartych na dowodach naukowych (EBM – Evidence Based Medicine), dostosowując terapię do indywidualnych potrzeb oraz możliwości pacjenta.

Prywatnie interesuję się zagadnieniami psychologii oraz zdrowego odżywiania. W wolnych chwilach aktywna fizycznie na wielu płaszczyznach – bieganie, trening siłowy, joga.
W pracy z pacjentem najważniejsze jest dla mnie zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Dążę do usamodzielniania swoich podopiecznych poprzez edukację prozdrowotną oraz motywowanie do aktywności fizycznej, tak aby pacjent „zaopiekował się” sobą kompleksowo oraz długofalowo.

Kardiologiczna

PORADNIA

Wojciech Żakiewicz

II Oddział Kardiologii Górnośląskie Centrum Medyczne Katowice-Ochojec

Tomasz Soral

Klinika elektrokardiologii Górnośląskie Centrum Medyczne Katowice-Ochojec

Neurochirurgiczna

PORADNIA

images

Piotr Paździora

Oddział Neurochirurgii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Dermatologiczna

PORADNIA

Barbara Ceglarek-Czarnecka

Leczenia Otyłości

PORADNIA

Katarzyna Czarnecka - Żakiewicz

Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Górnośląskie Centrum Medyczne Katowice - Ochojec  

Ginekologiczna

PORADNIA

bogdan czarnecki

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Chirurgii Dziecięcej

PORADNIA

Anna Zioła

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Im. Jana Pawła II w Katowicach

Andrzej Bulandra

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II W KATOWICACH

Reumatologiczna

PORADNIA

Katarzyna Czarnecka - Żakiewicz

Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Górnośląskie Centrum Medyczne Katowice - Ochojec  

Urazowo - Ortopedyczna

PORADNIA

Cyprian Zdebel

Oddział Chirurgi Urazowo - Ortopedycznej Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach

Fizjoterapia

EWELINA BIAŁAS

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II W KATOWICACH

Zabiegi z zakresu laseroterapii i chirurgii

Andrzej Bulandra

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II W KATOWICACH

Anna Zioła

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II W KATOWICACH

Radiologiczna

PORADNIA, PRACOWNIA USG

łukasz zioła (3)

Łukasz Zioła

Pracownia diagnostyki obrazowej i izotopowej, ZSM w Chorzowie

Jakub Surma

Pracownia diagnostyki obrazowej i izotopowej, ZSM w Chorzowie​

Agnieszka Kamieniecka

Pracownia diagnostyki obrazowej i izotopowej, ZSM w Chorzowie​

martyna huchulska

Pracownia diagnostyki obrazowej i izotopowej, ZSM w Chorzowie​

Natalia Sitko

Pracownia diagnostyki obrazowej i izotopowej, ZSM w Chorzowie​

Robert Bieleń

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II W KATOWICACH