Poradnia kardiologiczna

Zajmujemy się leczeniem i diagnozowaniem pacjentów z bólem w klatce piersiowej, z dusznością, osłabieniem, obrzękami kończyn dolnych, ograniczeniem tolerancji wysiłku, po omdleniu, z chorobą wieńcową i po zawale serca, z niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu, nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią, hiperlipidemią, oraz z miażdżycą.

Kwalifikujemy do diagnostyki inwazyjnej choroby wieńcowej, (koronarografia, angioplastyka wieńcowa), do leczenia chorób strukturalnych serca, (wad wrodzonych, wad zastawkowych), leczymy zaburzenia rytmu serca, oraz wstępnie kwalifikujemy do zabiegów (ablacji, implantacji kardiostymulatorów, kardiowerterów, terapii resynchronizującej).